fbpx

Your address will show here +12 34 56 78

Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

1 Allmänt
Bioconcept AB (Bioconcept), org nr 556667-3702, Flöjelgatan 10, 167 65 Bromma
är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för denna policy.
Genom att göra en beställning, samtycker kunden till att Bioconcept får behandla dennes personuppgifter i enlighet med vad som anges nedan.

2 Vilka personuppgifter behandlas?
De personuppgifter som behandlas är den information som lämnas av kunden i samband med registrering av en prenumeration hos Bioconcept
· Namn
· Adress
· Telefonnummer
· E-postadress (valfritt)
samt indirekta uppgifter som exempelvis fakturor.

3 Ändamål
Bioconcept behandlar personuppgifterna för att kunna leverera de produkter som kunden köpt, så att vi kan nå denne och erbjuda en så bra service som möjligt. Bioconcept lagrar även uppgifterna för att fullgöra sina förpliktelser enligt lag och om kunden uttryckligen godkänt det, låta kunden få del av erbjudanden, information och nyheter via e-post.

4 Lagring av personuppgifter
Kundens personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter, så att de inte längre kan kopplas till dig.

5 Spärr mot marknadsföring
Om kunden inte önskar att dennes personuppgifter behandlas för ändamål som rör direktmarknadsföring kan anmälan göras till:

Bioconcept AB
Flöjelgatan 10
167 65, Bromma.
E-post: office@bioconcept.se
Telefon: 0790741562
Anmälan ska innehålla uppgift om kundens namn, adress och kundnummer.

6 Rättigheter
Kunden har rätt till att.
· Få information om vilka personuppgifter Bioconcept behandlar om kunden.
· Begära rättelse av eventuella felaktiga eller ändrade uppgifter.
· Begära att raderas. Du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna om uppgifterna inte behövs enligt lag.

Sådan begäran ska vara skriftlig, undertecknas av kunden, samt innehålla namn, adress och kundnummer. Begäran skickas eller mailas till adressen under punkt 5.
Bioconcept AB FLÖJELGATAN 10 16765 BROMMA office@bioconcept.se +46 (8) 1244 3838